Sök efter:

En inspirationskälla för dig som vill utveckla din organisation till att fungera ännu bättre.

Du kan beställa ditt exemplar av Glädje Kreativitet KOMMUNIKATION 2022 som pocketbok eller ebok via Bokus, Adlibris eller Akademibokhandeln.

Framsida på boken Glädje Kreativitet Kommunikatinj 2022

Glädje Kreativitet KOMMUNIKATION 2022 innehåller metoder för att med hjälp av strategisk kommunikation utveckla din organisation och skräddarsy aktiviteter så att de leder mot dina målsättningar. Dessutom får du en fullspäckad skattkista med just de där verktygen som kan behövas i specifika situationer.

Så här är boken upplagd

Denna introduktion till praktiskt kommunikationsarbete och kan användas som inspirationskälla och uppslagsbok. Börja gärna med att läsa den från pärm till pärm. Då får du en överblick så att du i framtiden kan gå tillbaka och hitta just den information du behöver vid det aktuella tillfället.

Du kommer snart att upptäcka att texten innehåller mängder av frågor. Använd dessa frågor för att reflektera över hur din organisation fungerar och vad just du kan förbättra. Mitt förslag är att skriva ner svar och reflektioner medan du första gången läser igenom Glädje, Kreativitet och Kommunikation. Då formulerar du dig tydligare än när du enbart tänker, vilket gör det kommande arbetet enklare. Hoppa över de frågor som inte känns meningsfulla och lägg gärna till egna.

Kapitel 1 Kommunikation i och runt organisationen
Här finns grundläggande principer kring kommunikation. Vi diskuterar också varför frågeställningen ”Varför?” är så viktig. Här reflekterar du över hur kommunikationsarbetet fungerar i din organisation.

Kapitel 2 Aktiviteter, kanaler och modeller
Vilka olika kommunikationsaktiviteter och kommunikationskanaler finns det – och vilka är bra att använda till vad? Hur kan du kombinera dem på bästa sätt? Här inventerar du din organisations möjligheter.

Del 3 Kommunikationsplanering
Vad verksamheten verkligen vill ligger till grund för ett kommunikationsarbete som bidrar till organisationens målsättningar. Här tar du fram strategier och konkreta planer.

Del 4 Skattkistan
Vart och ett av avsnitten i Skattkistan ger en mycket kort introduktion till ett specifikt område. Avsnitten är sorterade i bokstavsordning. Här finns verktyg, idéer, tankar och förslag att använda i olika sammanhang. Blir din nyfikenhet väckt kan du gå vidare för att hitta forskning och/eller fördjupande litteratur.

Del 5 Vad ska jag göra nu?
Syftet med boken är att inspirera dig till att bidra till utvecklingen av din organisation. Det är inget som sker i en handvändning, så var och hur börjar du?

Trevlig läsning – och lycka till på utvecklingsresan!

/EvaMarie

Porträttbild EvaMarie Törnström

EvaMarie Törnström har arbetat som projektledare, kommunikationschef och kommunikationsstrateg inom både små och stora organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom har hon varit verksam inom stora medlemsorganisationer och driver nu eget företag som expert på organisationsutveckling och ledarskap. Dessutom är hon författare och konstnär.

Du kan beställa ditt exemplar av Glädje Kreativitet och Kommunikation 2022 som pocketbok eller ebok via Bokus, Adlibris eller Akademibokhandeln.