Så möter du alternativa fakta

Du ser ett TV-program eller läser ett inlägg på sociala medier. Plötsligt inser du hur allt ligger till! Du tillhör den lilla grupp av smarta människor som har fattat och extra skönt känns det att du till och med förstår bättre än de som har lång utbildning och erfarenhet inom området. Du känner att du är värd något. Du mår helt enkelt gott! 

De flesta vill må bra och vara lyckliga. En väg till lyckan är att känna sig bekräftad och att vara en del av en gemenskap.

De flesta alternativa fakta och konspirationsteorier spelar på den här typen av grundläggande känslor och det är en av anledningarna till att faktaresistens uppstår. För om du skulle ta till dig information som säger emot det du just har lärt dig – vad skulle hända då?

Jo, du skulle antagligen bli lite mindre lycklig. Du skulle uppleva det som en förlust på flera sätt.

Därför håller du fast vid det som gör att du mår bra även om omvärlden öser sådant som de kallar fakta över dig. Du slår ifrån dig med stor kraft eftersom du vet att de är ute efter att du ska ändra uppfattning. Du mår till och med ännu bättre av den här kampen eftersom du bevisar för dig själv hur stark du är. Du bli allt mer övertygad.

Förstå den du vill nå fram till

Nu byter vi perspektiv. Nu är ”du” i stället den som försöker nå fram till den som tror på alternativa fakta.

Grunden för all kommunikation är att förstå den som du vill nå fram till. När du – som i början av den här texten – ser situationen ur målgruppens ögon förstår du problematiken på ett bättre sätt. (Ja, jag förstår att du gärna vill ge den andra personen korrekta fakta så att denne därmed kommer att byta inställning. Men det fungerar som sagt inte.)

Du kommer nämligen snart att inse att för den andra personen handlar det egentligen inte om fakta. Det handlar ofta om samhörighet och om att känna sig utvald. För att nå fram behöver du hitta vägar som hjälper den här personen att fortsätta må bra eller till och med bättre.

Och det är nu som det blir komplicerat.

Tänk två tankar samtidigt

Men det finns möjligheter. Börja med att prata med och lyssna till den här personen, och försök förstå vad som är viktigt för denna, vad det är som gör hen till en hjälte i personens egna ögon. Försök inte att vända den andra personens perspektiv, utan sikta på att bredda det. De flesta problem har inte en enda enkel lösning, utan det finns för det mesta många olika typer av lösningar. Detta gäller oberoende av om det handlar om att hålla befolkningen frisk, att minska risken att bli utsatt för våld eller att skapa bättre villkor på arbetsmarknaden.

Tillsammans kan ni börja prata om vad problemet egentligen är. Det är nämligen vanligt att olika personer ser olika problem, och därför är det inte så konstigt att det blir svårt att komma överens om lösningar.

När ni är överens om vilka problem som ska lösas blir det enklare prata vidare: Vad kan man göra i var och en av dessa olika situationer? Kan det finnas flera lösningar? Kan vissa åtgärder vara bättre i vissa situationer än i andra? Förhoppningsvis kommer ni fram till att det finns olika typer av åtgärder och att de kan komplettera varandra. Personen du pratar med känner sig nöjd, för denna känner sig sedd och har dessutom lärt sig mer. Hen kan tänka två tankar samtidigt.

Media har en viktig roll

Media är viktiga i sammanhanget. Naturligtvis finns det journalister som skriver mycket intressanta och nyanserade texter, men i sin jakt efter klick presenteras frågor ibland på ett sådant sätt att polariseringen snarare ökar än minskar. Det märks inte minst i politiska sammanhang där anhängare av olika sidor till och med undviker att ta del av ”den andra sidans” kanaler.

Hur ska vi då kunna förstå varandra?