Varför är berättelsen så viktig?

I våras kom Klimatpolitiska Rådets rapport med rekommendationer till regeringen gällande en klimatpolitisk handlingsplan. Den innehåller mycket klokt, men det allra klokaste rådet är:
”Utveckla en tydligare, övergripande berättelse om Sveriges klimatomställning.”

Jag skulle gärna vilja spetsa det till ”Utveckla en TYDLIG och ÖVERGRIPANDE berättelse om Sveriges klimatomställning”.

Men varför är själva berättelsen så viktig?
Jo, genom en berättelse skapar vi en gemensam och positiv bild av hur vi vill att Sverige ska fungera i framtiden. Vi visar vilka samarbeten som behöver finnas och vem som förväntas göra vad. Berättelsen gör det helt enkelt lättare för alla att fatta beslut, oberoende av om du är en myndighet, ett företag eller en privatperson. Vi förstår hur vi får en riktigt bra framtid om vi gör saker på ett lite annorlunda sätt, vilket inte alls behöver betyda uppoffringar och försakelser.

Ta som exempel de stora förändringar som under de senaste decennierna har skett inom digitalisering och mobiltelefonanvändning. Jag upplever att mycket har blivit enklare, smidigare och snabbare.
Även en klimatomställning som leder till att vi dels förbereder samhället för ett annat klimat och dels släpper ut mindre koldioxid kan ske i form av förbättringar. Särskilt om vi har en gemensam bild av hur vi vill att framtiden ska se ut. Stora delar av de lösningar och den teknik som behövs finns redan redan. Nu gäller det att få till de samarbeten som behövs.

Som FN:s klimatpanel IPCC säger: Klimatet är vår framtid.  

Hur vill DU att vår framtid ska se ut?